It's time
StartKliknij przycisk "Start", przeglądarka czasami wymaga tej akcji, aby odtworzyć dźwięk alarmu. Dowiedz się więcej tutaj
Ustawienia
Ogólne Widok
Język
Counting down until:
Countdown title
Countdown completion message
Specify exact time
Save last countdown
Countdown completion sound
Loop the countdown completion sound
Step sound
Pokaż czas w tytule strony (karty)
Share
Show exact time
Show milliseconds
Rozmiar
Czcionka
Kolor #
Brzegi #
Tło
Kolor Tapeta Tapeta niestandardowa
Plik lokalny:

URL:
#